1988 Głos Wybrzeża

1993 Dziennik Bałtycki

1995 Gazeta Wyborcza - dodatek Tygodnik Kulturalny

1997 Dziennik Łódzki

1999 Sukces

1999 Wieczór Wybrzeża

2000 Dziennik Łódzki

2000 Sukces

2001 Dziennik Łódzki

2002 Express Ilustrowany

2002 Przyjaciółka